Gebruiker:   Wachtwoord:
Snel en betaalbaar voldoen aan de privacywetgeving

OBA Kenniscentrum

Het OBA Kenniscentrum is een onafhankelijke dienstverlenende organisatie, bestaande uit diverse partijen en professionals die hun kennis en ervaring inzake de WBP en alle aanverwante kennisgebieden, hebben gebundeld. Door deze bundeling van kennis heeft het Kenniscentrum altijd een antwoord op privacyvraagstukken. Voor u als klant heeft dit nog een belangrijk voordeel! U heeft altijd één aanspreekpunt voor het gehele WBP traject van bewustwording tot en met certificering.

Als netwerkorganisatie is het OBA Kenniscentrum in staat naast alle benodigde expertise ook capaciteit beschikbaar te stellen voor een volledige implementatie van de WBP binnen uw organisatie.

Missie van het OBA Kenniscentrum is het streven naar een optimale dienstverlening, waarbij kennisoverdracht aan de organisatie centraal staat. Vanuit die gedachtegang stellen wij ons klantgericht en flexibel op. Van het OBA Kenniscentrum mag u niet alleen een deskundig advies verwachten, maar effectieve - en daadwerkelijke ondersteuning. Desgewenst voeren wij voor u het volledige implementatietraject tot en met het melden van de verwerkingen aan het College Bescherming Persoonsgegevens.

Het OBA Kenniscentrum draagt zorg voor het constant up to date houden van haar kennisdatabank, zodat de klant altijd beschikt over de allerlaatste ontwikkelingen omtrent de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

© 2018 OBA Infodoc - Privacy Statement - Disclaimer
OBA Stats MKB OK
Bent u bekend met de gevolgen van de WBP?

Ja, zeer zeker
Redelijk
Matig
Neen, helemaal niet