Gebruiker:   Wachtwoord:
Snel en betaalbaar voldoen aan de privacywetgeving

EfficiŽnte maatregelen

Het Digitaal Privacy Management Dossier (DPMD) bestaat uit een model dat alle privacygevoelige processen in de organisatie in vijf fases volledig transparant maakt.

Het dossier inventariseert volgens de wettelijke richtlijnen in eenvoudige, afzonderlijke stappen welkeverwerkingen, processen, mensen, afdelingen en IT-systemen te maken hebben met gegevens die vallen onder de WBP.

Op de punten waar het privacybeleid niet aan de wet voldoet, ondersteunt OBA u bij het treffen van efficiŽnte maatregelen zodat u geen onnodige kosten en tijd spendeert. Het DPMD wordt aangelegd in een beveiligde online applicatie. Daarin kunt u gebruik maken van online support en nieuwe of gewijzigde verwerkingen melden. Zo waarborgt u ook in de toekomst een verantwoord gegevensbeheer. Het DPMD is gekoppeld aan het Openbaar Register, waarmee u automatisch voldoet aan uw informatieverplichtingen.

© 2018 OBA Infodoc - Privacy Statement - Disclaimer
OBA Stats MKB OK
Bent u bekend met de gevolgen van de WBP?

Ja, zeer zeker
Redelijk
Matig
Neen, helemaal niet